Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Elektronické Sdělovací a Zabezpečovací Zařízení - slaboproudé systémy pod jednou střechou
Web Design
Dveřní propouštěcí systémy ACC


Co to vlastně je systém kontroly vstupu a docházky?

Zkratka ACC je odvozena od anglického pojmu Advanced Central Controler  - systém kontroly vstupů. Tyto systémy umožňují jednoduchou a pohodlnou kontrolu přístupu do vybraných prostor, jelikož v dnešní době je vyžadována kontrola docházky nejen ve velkých firmách a úřadech.
 Zároveň zajistí dobrý přehled o pohybu návštěvníků firmy při vstupu do budovy nebo i v budově. Smyslem použití těchto systémů je tedy kontrola a evidence vstupu a zároveň zabránění přístupu neoprávněných osob či zabránění přístupu k důležitým informacím, ovládání el. zámků, sledování obchůzek strážných, údaje slouží jako podklad pro mzdový systém apod.
Systémy kontroly vstupu jsou autonomní, to znamená, že veškerá data o oprávněných kartách jsou uložena ve čtečce, nebo propojené s
 počítačem. Systémy pro kontrolu vstupu jsou v zásadě dvojího typu: kontaktní systémy založené na čipech a bezkontaktní systémy (tyto
systémy jsou moderní obdobou systémů pro kontrolu vstupu)
Systémy kontroly vstupu a docházky fungují tak, že u vstupu do budovy a na vhodných místech uvnitř budovy jsou rozmístěny identifikační čtecí zařízení. Výhodou těchto systémů je, že se k těmto systémům kontroly se dají připojit i elektricky ovládané zámky nebo osvětlení části budov.


Použití

Vstup do určených prostor probíhá pomocí bezkontaktní magnetické karty, čipu nebo jiných médií. Tyto údaje se zaznamenávají a je možné je zpětně vyhodnocovat a analyzovat.
Klávesnice - Klávesnice jsou vyráběny jak pro vnitřní, tak pro vnější prostory a v podstatě jsou to systémy kontroly vstupu, využívají kódových
klávesnic s možností naprogramování jednoho nebo více uživatelských kódů
Snímače karet - Snímače jsou ve dvojím provedení: provedení s klávesnicí a displejem nebo v jednoduchém provedení bez klávesnice Jako identifikační médium se nejčastěji používají bezkontaktní karty.
Biometrické čtečky - jsou založeny na metodě autentizace, založené na rozpoznávání fyzických charakteristik živé osoby. Mezi tyto metody
patří například rozpoznávání podle oční duhovky, oční sítnice, podle obličeje. Do těch propracovanějších spadá dynamika stisku kláves, charakteristika hlasu, rozpoznání podle mapy žil na dlani ruky, apod.


Montáž

Rádi Vám pomůžeme vybrat vhodné místo pro systém kontroly vstupu, včetně instalace a montáže. Vše s Vámi rádi prokonzultujeme a
poradíme Vám, kam lze systém pro kontrolu vstupu využít. Podle Vašich požadavků navrhneme optimální systém.