Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Elektronické Sdělovací a Zabezpečovací Zařízení - slaboproudé systémy pod jednou střechou
Web Design
Anténní a satelitní systémy (STA)


Co to vlastně jsou anténní a satelitní systémy?

Pro dobrý příjem je vždy základní věcí kvalitní anténa a anténní kabel. Při volbě typu antény je důležité vycházet z geografické vzdálenosti
 vysílače, jehož signál chceme přijímat a charakteru terénu, kde bude televizní anténa umístěna.
Základem většiny antén je vysílací dipól. Dipólem vysílanou energii usměrňuje dopředu a zároveň stíní dipól od prostředí umístěného za anténou, a naopak.
V dnešní době jsou UHF vysílací antény (kanálové antény pro UHF pásmo jsou vhodné pro pozemní analogový i digitální příjem, tzn. DVB-T),
téměř výhradně vyráběny jako komplex modulů, ve kterých jsou umístěny samotné vysílací prvky. Celek je proti povětrnostním podmínkám
chráněn vodotěsným uzavřením v laminátovém krytu

Parabolická anténa neboli satelit, odráží přijímaný signál buďto do přijímače (to znamená anténa a vnější jednotka s nízkošumovým zesilovačem - LNB), nebo jen antény. Čím je větší plocha paraboly, tím bude detekován silnější signál.
U satelitní rozlišujeme tyto paraboly: Středová, Offsetová (lépe se montuje, neboť odrazná plocha je takřka svislá), Cassegrain (používá
pomocného hyperbolického zrcadla, které odráží signál do středu odrazné plochy, v němž je umístěna vnější přijímací a vysílací jednotka -
používá se jen u největších typů v profesionálních podmínkách).
Výhodou satelitního vysílání je širší nabídka programů, v současnosti nabízí satelitní vysílání širší nabídku programů, než digitální pozemní příjem, více HD programů a nově i 3D vysílání. Dále mezi výhody patří lepší pokrytí signálem a vyšší kvalita obrazu i zvuku.


Příjem tv programů ve vysokém rozlišení HDTV

Zkratka HDTV je odvozena od anglického pojmu  High-definition television a označuje formát vysílání televizního signálu s výrazně vyšším
rozlišením, než jaké umožňují tradiční formáty. Mezi jeho výhody patří digitální vysílání. To znamená, že obraz tak bude většinou bez chyby, a pokud nebude čistý, tak se buď nezobrazí vůbec, nebo se zobrazí kostičkovaný - trhaný. Na rozdíl od zastaralých analogových televizních signálů však nikdy nebude vybledlý, různě posunutý nebo s takzvanými „duchy". Další výhodou je, že díky většímu použitelnému rozsahu, vypadají barvy a jejich přechody realističtěji a i nová média, jako Blu-ray podporují formáty HDTV. Nespornou výhodou je také, že v dnešní době se počet televizních programů vysílaných ve formátu HDTV rychle rozšiřuje
Možnost sledovat programy ve formátu HDTV mají dnes všechny nové televizory, k tomu je třeba mít také satelitní přijímač, který toto
umožňuje.


Montáž

Naše společnost dle volby, potřeb a požadavků konkrétního zákazníka, nabízí nejen montáže, ale i opravy antén, rozvodů a dalšího zařízení nejen pro příjem pozemního vysílání TV, ale i pro příjem satelitního vysílání (včetně montáží satelitů a pod.)
Rádi Vám pomůžeme při problémech s příjmem televizního signálu, digitalizovat signál, naladit televizor, či set-top-box, namontovat anténu apod. Dále měříme signál a provádíme potřebné úpravy. Zkonzultujeme a doporučíme Vám výběr vhodné a spolehlivé technologie, poradíme
Vám nejvhodnější zařízení. Neváhejte nás kontaktovat.