Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Web Design
Elektronické Sdělovací a Zabezpečovací Zařízení - slaboproudé systémy pod jednou střechou
Web Design

Elektronické zabezpečovací systémy (EZS)


Co je to vlastně zabezpečovací systém?

Označení elektronický zabezpečovací systém (EZS) se nejčastěji používá pro poplašné systémy - ALARMY. Elektronický z toho důvodu, že se při jeho výrobě používá nepřeberné množství elektroniky, díky které dnešní systémy nabízejí velké množství funkci. Výstražný systém se může spustit analogovou detekcí (např. přerušením drátu) i digitální detekcí (detektor pohybu-PIR).
Komunikace mezi detektory a ústřednou může být vedena kabelem, bezdrátově (wifi) nebo oběma způsoby najednou. To znamená, že jeden detektor může být připojen kabelem a druhý bezdrátově.Ústředna, magnetický detektor, klávesnice, infrapasivní snímače pohybu

Ústředna, je mozkem každého zabezpečovacího systému - ta obstarává veškerou komunikaci mezi jednotlivými komponenty systému a má v integrované paměti uložené nejdůležitější nastavení. Podle připojených komponentů pak rozhoduje o vyhlášení poplachu a reaguje tak na
narušení objektu.

Magnetický detektor se stará o indikaci otevření dveří a upozorní ústřednu, že došlo k otevření dveří. Ochrana vstupu je při zabezpečení objektu nejpodstatnější, protože nejčastěji dochází k vloupání právě překonáním vchodových dveří. Ústředna většinou čeká na odjištění systému, a pokud nedojde k odjištění dveří během nastavené doby, dojde k vyhlášení poplachu.
Podobným způsobem jako vstupní dveře lze zajistit všechny vstupy do objektu, tj. všechny dveře a okna.

Klávesnice slouží k odjištění domovních alarmů, a to zadáním několikamístného vstupního kódu nebo stiskem tlačítka rádiového ovladače.

Infrapasivní snímače pohybu se používají pro kvalitní ochranu vnitřních prostor před narušiteli. Infrapasivní snímač přijímá záření v infračervené
části spektra, které je pro lidské oko neviditelné. Zaregistruje-li snímač změnu, kterou vyvolá např. pohyb osoby, dojde k zapnutí výstupu. Je tedy schopen spolehlivě detekovat pohyb člověka v prostoruSignalizační zařízení

Siréna je aktivována ústřednou při poplachu. Vnitřní sirény mají vysokou intenzitou hluku v hlídaném prostoru překvapit a odradit pachatele. Ze zkušenosti vyplývá, že v takovém případě se dá narušitel okamžitě na útěk.

Venkovní sirény mají naopak za úkol v případě poplachu upozornit okolí a přilákat pozornost sousedů nebo kolemjdoucích. Některé sirény jsou též vybaveny blikačem, který pomáhá případné zásahové skupině bezpečnostní agentury snadněji objekt nalézt.

Komunikátor je zařízení, které předává mimo objekt informaci o narušení objektu, a informace o poplachu se tak okamžitě dostane i k majiteli.
Nejčastější typy komunikátorů, které se v současné době používají jsou telefonní komunikátory, GSM komunikátory, LAN komunikátory a
komunikátor využívající radiové sítě s vyhrazenou frekvencí. Největší jistotu pak poskytuje připojení na pult centralizované ochrany (PCO).  Na tento pult mohou být prakticky nepřetržitě přenášeny veškeré informace, které je daný systém elektronické signalizace schopen poskytnout, a v
případě poplachu je zajištěn zásah profesionálů přímo v místě instalace.


Montáž
Správná instalace je u systémů EZS nutností více, než kde jinde, proto je naší prioritou pečlivost. Na požádání zpracujeme konkrétní nabídku zabezpečení vašeho objektu. Naši technici jsou dlouholetými, zkušenými zaměstnanci firmy, kteří nejdříve na základě obhlídky určeného objektu vytvoří návrh zabezpečení k Vaší nejvyšší spokojenosti a finančním možnostem.