Obchodní partneři :

 

 

                              

                 

 

​ 

 

Co nabízíme » EPS

Elektronické požární systémy (EPS) a Evakuační rozhlas (ER)

Elektrická požární signalizace (EPS) je vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, které slouží k včasnému vyhodnocení požární situace v budově a upozornění o vzniku požáru. Je důležitou součástí uceleného systému protipožární ochrany objektů.

Systém EPS je složen z několika částí, obsahuje vyhodnocovací ústřednu a různé typy hlásičů. Signály z hlásičů požáru jsou tedy přijímány ústřednou EPS, která je nejhlavnější součástí, má na starosti sběr veškerých informací z jednotlivých modulů, jejich následné vyhodnocování a případné včasné varování. U ústředny EPS je zajištěna stálá obsluha, která v případě požáru přivolá jednotku požární ochrany. EPS podává uživateli informace o vzniku požáru akustickou a optickou signalizací přímo v objektu nebo pomocí zařízení dálkového přenosu signalizace na stanoviště pultu centrální ochrany, který je umístěn u hasičského záchranného sboru.


 

 

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.