Obchodní partneři :

 

 

                              

                 

 

​ 

 

Co nabízíme » ACC

Dveřní propouštěcí systémy ACC (systém kontroly vstupu a docházky)

Tyto systémy umožňují jednoduchou a pohodlnou kontrolu přístupu do vybraných prostor. Smyslem použití těchto systémů je tedy kontrola a evidence vstupu a zároveň zabránění přístupu neoprávněných osob či zabránění přístupu k důležitým informacím, ovládání elektrických zámků, sledování obchůzek strážných apod. Systémy kontroly vstupu jsou autonomní. To znamená, že veškerá data o oprávněných kartách jsou uložena ve čtečce nebo propojené s počítačem. Systémy pro kontrolu vstupu jsou v zásadě dvojího typu: kontaktní systémy založené na čipech a bezkontaktní systémy.
Systémy kontroly vstupu a docházky fungují tak, že u vstupu do budovy či na vhodných místech uvnitř budovy, jsou rozmístěny identifikační čtecí zařízení. Výhodou těchto systémů je, že se k nim dají připojit i elektricky ovládané zámky nebo osvětlení části budov. 
Vstup do určených prostor probíhá pomocí bezkontaktní magnetické karty, čipu nebo jiných médií. Tyto údaje se zaznamenávají a je možné je zpětně vyhodnocovat a analyzovat.

Rádi Vám pomůžeme vybrat vhodné místo pro systém kontroly vstupu, včetně instalace a montáže. Vše s Vámi rádi prokonzultujeme a poradíme Vám, kam lze systém pro kontrolu vstupu využít. Podle Vašich požadavků navrhneme optimální systém.

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.